พจนานุกรมที่เที่ยวเกาหลี

รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลี พร้อมวิธีการเดินทางไว้มากที่สุด

รู้หมือไร่! ที่เกาหลีวันพุธสุดท้าย “เข้าวังฟรี” นะ!

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ประเทศเกาหลีใต้ก็ได้มีการกำหนดให้ วันพุธสุดท้ายของทุกเดือน เป็น "วันวัฒนธรรม (Culture Day 문화가 있는 날)" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเกาหลี โดยให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ในการเยี่ยมชมสถานที่และเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดยเฉพาะในวันดังกล่าว ให้กับชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ มีสิทธิพิเศษอะไรบ้าง? มรดกทางวัฒนธรรม : เข้าชมสถานที่ทางวัฒนธรรม เช่น พระราชวัง สุสานหลวง ฟรี *** ...
พระราชวัง คยองบก ฤดูหนาว

พระราชวังคยองบก (Gyeongbokgung palace) – ไม่มาก็เหมือนไม่ถึงเกาหลี!

พระราชวังคยองบก (Gyeongbokgung palace) พระราชวังชางคยองบก หรือ คนไทยอาจเรียก 'เคียงบ๊อก' , 'คย็องบก' จริงๆแล้วควรออกเสียงว่า "คยองบก (กุง) " (경복궁)"  ว่ากันว่าถ้ามาเกาหลีแล้วไม่ได้มาถ่ายรูปกับภายในพระราชวังคยองบก ก็เหมือนมาไม่ถึงเกาหลี เพราะสถานที่แห่งนี้มีความยิ่งใหญ่ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในปี 1392 ซึ่งเป็นปีที่ราชวงศ์โชซอน (Joseon dynasty) ได้ถูกสถาปนาขึ้น 3 ปีต่อมา...

พระราชวังชางคยอง (Changgyeonggung palace) – ชมสวนพืชในเรือนกระจกสไตล์ยุโรป

พระราชวังชางคยอง (Changgyeonggung palace) พระราชวังชางคยอง หรือ คนไทยอาจเรียก 'ชังคยอง, ชังกย็อง, ชางคยอง' จริงๆแล้วควรออกเสียงว่า "ชั่งคยองกุง (창경궁)" ตามหลักการอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี เป็นพระราชวังที่มีการสร้างในสมัยราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ โดยลำดับการสร้างพระราชวังแห่งนี้เป็นลำดับที่ 3 ต่อจาก พระราชวังคยองบก และพระราชวังชางดอก  พระเจ้าเซจงมหาราช ได้บูรณะและให้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าเทจง พระราชบิดาในปี ค.ศ.1418 มีการขยับขยายบริเวณอาณาเขตของพระราชวังในช่วงปี...

หมู่บ้านเก่าคนเกาหลี “พุกช่นฮานกมาอึล” (Bukchon Hanok Village) – ชมบ้านเก่าสมัยราชวงศ์โชซอน

หมู่บ้านเก่าคนเกาหลี พุกช่นฮานกมาอึล (Bukchon Hanok Village) "หมู่บ้านพุกช่นฮานกมาอึล" หรือ คนไทยอาจเรียก หมู่บ้านบุกชอน, พุกชอน หรือ บุกชอนฮันอก จริงๆแล้วมีที่มาจากคำว่า พุก (북) แปลว่า 'ทิศเหนือ' และ ช่น (촌) ที่แปลว่า 'หมูบ้าน' พุกช่น จึงหมายถึง หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทิศเหนือ ซึ่งก็ตรงตามชื่อ หมู่บ้านกว่าร้อยหลังคาเรือนที่อยู่ใกล้กับพระราชวังคยองบกกุงนี้ เป็นหมู่บ้านสไตล์เก่าของเกาหลีที่เรียกว่า "ฮานก"...

วัดพงอึนซา (Bongeunsa Temple) – พระพุทธรูปแกะสลักหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโซล

วัดพงอึนซา (Bongeunsa Temple) วัดพงอึนซา หรือ คนไทยอาจเรียก บงอึนซา เป็นวัดที่ขึ้นชื่อของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ของโซล อยู่ในย่านคังนัม เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลี คนเกาหลีมักจะมาสักการะขอพรในโอกาสสำคัญๆต่างๆ เป็นสถานที่ที่มีการจัดโครงการ Temple Stay สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาตามฉบับนิกายเซ็น ประตูหน้าวัดมีชื่อว่า จินยอมุน (진여문) หมายถึง สรรพสิ่งที่ยังคงอยู่ในสภาพเดิม เมื่อเดินเข้ามาในประตูแห่งนี้ ก็จะสื่อถึงความหมายถึงการจะได้เข้ามาสู่ภพขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า หอพระอุโบสถ (แดอุงจอน - 대웅전) เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา...

จตุรัสควังฮวามุน (Gwanghwamun Square) ศูนย์กลางของกรุงโซล

จตุรัสควังฮวามุน Gwanghwamun Square จตุรัสควังฮวามุน (Gwanghwamun Square) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บนถนนเซจง (Sejong) มีความสำคัญประวัติศาสตร์เพราะเป็นศูนย์กลางของกรุงโซลตลอดระยะเวลา 600 ปีที่ผ่านมา ด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่า 20,000 ตารางเมตร มีการปรับปรุงสภาพตั้งแต่ปี 2009 จนกลายมาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถชมความมีชีวิตชีวาของกรุงโซลได้ ใครที่วางแผนมาเที่ยวที่นี่ ก็อย่าลืมเก็บภาพสวยๆของพื้นหลังที่เป็น ประตูควังฮวามุน ประตูทางเข้าของพระราชวังคยองบกกุง, บริเวณอนุสาวรีย์ ตึก...
หอระฆัง โพชินกัก ปีใหม่เกาหลี

โพชินกัก – หอระฆังใจกลางกรุงโซล

หอระฆังโพชินกัก (Bosingak Belfry) เป็นหอระฆังที่อยู่ในอาคาร คล้ายลักษณะวัดนี้ ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับบอกเวลาในสมัยราชวงศ์โชซอน โดยจะตีทั้งหมด 33 ครั้งเพื่อบอกเวลา 04.00 น. เพื่อเป็นการเริ่มวันใหม่และเปิดประตูทั้งหมด และลั่นอีกครั้งในเวลากลางคืน 28 ครั้ง เพื่อปิดประตู กิจกรรมที่น่าสนใจ มีกิจกรรมจำลองพิธีการตีระฆังสำหรับนักท่องเที่ยว ทุกๆชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ 11.20น. ของทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) โดยสามารถเข้ามาชมได้ https://www.youtube.com/watch?v=wP23djCeRe8 รวมไปถึงสถานที่แห่งนี้ ยังเป็นสถานที่รวบรวมผู้คนในช่วงเคาน์ดาวน์ปีใหม่ ก็จะมีการถ่ายทอดสดจากที่หอระฆังโพชินกักแห่งนี้ นอกเหนือจากวันขึ้นปีใหม่...

วัดโชคเยซา (Jogyesa Temple) วัดพุทธใจกลางโซล ตามหาความสงบในใจกัน

สถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนคนไทย ไม่ควรพลาดเมื่อได้เดินทางมาท่องเที่ยวในต่างประเทศ คือการได้ไปกราบสักการะพระพุทธรูปต่างๆ เป็นเหมือนความเชื่ออย่างหนึ่งที่จะช่วยเปิดทางให้การเดินทางปลอดภัยตลอดทั้งทริป ได้เจอโอกาสใหม่ๆ รวมไปถึงขอพรให้ประสบความสำเร็จในการงานต่างๆ กลับไทยไปก็เจอแต่เรื่องดีๆ วัดในเกาหลีที่จะพาทุกคนมานี้ มีชื่อว่า “โชคเยซา (Jogyesa)” การเดินทาง ออกจากสถานีอันกุก (Anguk - 안국역) สาย 3 มาทางประตูทางออก 6 เดินออกมาจนเห็นสี่แยก ผ่านซอยถนนอินซาดงมา แล้วเข้ามาตามถนน Ujeonggguk-ro (อูจองกุก) เดินตรงมาประมาณ...

บทความแนะนำ

เช็คอากาศเกาหลี

Seoul
overcast clouds
21 ° C
22 °
19 °
72 %
2.1kmh
100 %
อาทิตย์
20 °
จันทร์
26 °
อังคาร
21 °
พุธ
28 °
พฤหัส
28 °

ติดตาม JapaiKorea!

19,492LikesLike
6,787Followersติดตาม